Gia Lai: Chém người vì chuyện mua bán cây thanh long