Gia Lai: Tìm người liên quan đến các điểm dịch tễ của ca mắc Covid-19

  Ngày 22-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh Gia Lai có Thông báo khẩn số 29/TB-BCĐ về việc tìm người liên quan đến các điểm dịch tễ của ca mắc Covid-19.

  Cụ thể như sau: 
   

  create

  PV / baogialai.com.vn

  Nguồn: https://baogialai.com.vn/channel/8301/202107/gia-lai-tim-nguoi-lien-quan-den-cac-diem-dich-te-cua-ca-mac-covid-19-5744824/

  Short URL: http://tinnongtrongngay360.com/bai-viet/1103777